Bli användare?

Genom gemensam marknadsföring och försäljning av stora, enhetliga partier och genom gemensamt inköp av förnödenheter uppnår vi bättre lönsamhet i odlingen.

Vill du ta del av det? Kontakta sekreteraren Mikael Fröberg på mikaelfroberg@hotmail.com eller 050-3008740.

Följande uppgifter behövs: Namn, postadress, leveransadress (om annan än postadress) tel nr, e-post, bankförbindelse, FO-nr. Tag kontakt så berättar vi mera.