Gemensam försäljning

Av Spannmål och oljeväxter

Samköp av

Brännolja, växtskyddsmedel och kalk

Varför A-Spannmål?

A-spannmål strävar till att uppnå bättre lönsamhet i odlingen genom att gemensamt marknadsföra stora, enhetliga partier spannmål och oljeväxter samt genom gemensam införskaffning av förnödenheter.

A-spannmål har ca 60 medlemmar och därutöver ca 100 odlare som anlitar andelslagets tjänster.

Kontakta någon i styrelsen om du är intresserad av verksamheten.

Kontaktuppgifter, styrelsen

Kim Forsman, Ordförande kim.forsman@elisanet.fi 040-554 2828
Thomas Lindholm, Vice ordförande thomas.lindholm@odensnas.fi 044-733 4944
Mikael Fröberg, Sekreterare mikaelfroberg@hotmail.com 050-300 8740
Tom Pehkonen tom.pehkonen@elisanet.fi 0400-709 792
Staffan Eliasson staffan.eliasson@nsl.fi 040-533 6497
Mats Lundqvist mats@mattas.fi 040-586 6918
Peter Österman (utanför styrelsen) peter@a-spannmal.fi 044-704 7370