Gemensam försäljning

Av Spannmål och oljeväxter

Samköp av

Brännolja, växtskyddsmedel och kalk

Varför A-Spannmål?

A-spannmål strävar till att uppnå bättre lönsamhet i odlingen genom att gemensamt marknadsföra stora, enhetliga partier spannmål och oljeväxter samt genom gemensam införskaffning av förnödenheter.

A-spannmål har ca 55 medlemmar och därutöver ca 70 odlare som anlitar andelslagets tjänster.

Kontakta någon i styrelsen om du är intresserad av verksamheten.

Kontaktuppgifter, styrelsen 2020-2021

Kim Forsman, ordförande kim.forsman@elisanet.net 040-5542828
Bengt Nyman, vice ordförande bengt.nyman@dnainternet.net 0500-348185
Mikael Fröberg, sekreterare mikaelfroberg@hotmail.com 050-3008740
Tom Pehkonen tom.pehkonen@elisanet.fi 0400-709792
Mats Lundqvist mats@mattas.fi 040-5866918
Thomas Lindholm thomas.lindholm@odensnas.fi 044-7334944
Henrik Andberg (utom styrelsen) henrik.andberg@gmail.com 041-4475037