Bakgrund

Efter EU-inträdet 1995 sjönk spannmålspriserna drastiskt och den enskiljda odlaren hade svag förhandlingssituation. För att förbättra läget samlades odlarna till ett stormöte i Ingå hösten -95 och redan vintern -96 beslöt man bilda ett öppet bolag som fick namnet A-Spannmål. Bolaget ombildades senare till andelslag. Verksamhetsområdet i dag är ungefär från Vanda till Raseborg med tyngdpunkt på Kyrkslätt-Sjundeå-Ingå.

Verksamhetsidé

Vi strävar efter att uppnå en högre prisnivå på spannmål och bättre lönsamhet i odlingen genom bl.a. följande åtgärder:

Spannmål och oljeväxter

- gemensam marknadsföring av stora, enhetliga, analyserade partier av god och jämn kvalitet

- försäljning till högstbjudande med beaktande av fraktkostnader och kvalitetstillägg/-avdrag

- flexibel leverans till köparen enligt dennes önskemål

- mycket låg förmedlingsprovision, vanligen 1 euro per ton

- vår förmedling har hittills uppgått till c. 10-12 000 ton per år

Förnödenheter

Kostnaderna spelar en stor roll, därför har vi gått in för gemensamt inköp och därigenom lägre pris på förnödenheter. De mest betydande är brännoljor, växtskyddsmedel och kalk.

A-spannmål har idag ca 55 medlemmar och därutöver drygt 70 odlare som anlitar andelslagets tjänster. Andelslaget håller sin andelsstämma i november då bl.a. styrelsen väljs. Verksamhetsåret börjar 1 augusti och slutar 31 juli.För att bestrida löpande utgifter uppbärs en årsavgift om 40 € av medlemmar och 50 € av icke medlemmar. Med detta finansieras bl.a. odlarbrev och e-post med information om spannmålshandel och förnödenhetsinköp

Låter detta bra? Kontakta då någon av våra styrelsemedlemmar!